demo

VENKOVSKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA BEDRNÍK byla založena v květnu roku 2008. Možná, že spojení slov „byla založena“ není úplně výstižné a přesné. Muzika jako taková fungovala již dlouho předtím, pouze pod jiným názvem. Tito muzikanti doprovázeli tanečníky folklorního souboru Soumrak ze Zaluží u Českého Krumlova. Jak už to ale někdy bývá, i folklórní cesty a názory týkající se folklóru, lidových tradic a zvyků se někdy rozcházejí. Právě to byl ten moment, kdy se na jaře roku 2008 oddělila hudební složka od taneční, muzika se osamostatnila a vystupuje pod již zmíněným názvem.

Když jsme vybírali název pro toto hudební uskupení, padaly různé nápady. Některé byly i dosti kuriózní (za všechny uvádím kapelu Prdka, což navrhoval náš basista a má to být zkratka pro Pravou dudáckou kapelu). Tento název nakonec o několik málo hlasů mezi ostatními členy neprošel. Z několika, možná i desítek nápadů, se později vylouply dva. Tím jedním bylo spojení „Venkovská dudácká muzika“, a druhým zajímavým nápadem byl „Bedrník“. Bedrník, rostlina podobná anýzu, je v literatuře označován jako koření života a to hudba, a nejen hudba lidová, bezesporu je. Z těchto dvou nápadů nemohl vzniknout jiný název než „Venkovská dudácká muzika Bedrník“.

Co se týká místa původu kapely, tak se dá jen těžko specifikovat. Obecněji lze snad říci někde mezi Českými Budějovicemi a Svatým Jánem nad Malší. Je zde totiž zastoupeno více vesnic a vsí. Kdybychom to ale měli vzít podle národopisné oblasti, tak je to jednoznačně Doudlebsko. Skoro by se chtělo říci, srdce tohoto malebného koutu jižních Čech etnograficky zasahující území jižně od Českých Budějovic.

Nástrojové složení Venkovské dudácké muziky Bedrník, je více než typické pro tuto oblast. V každé pravé dudácké muzice nesmějí chybět dudy. Dále je zde možné slyšet štěbetání klarinetu. Nechybí ale ani housle, viola, vozembouch a muziku samozřejmě tvrdí basa. Příležitostně se objevují i zobcové flétny.

Repertoár kapely se nezaměřuje pouze na jednu, domácí národopisnou oblast - Doudlebsko, i když rozmanitost, melodičnost doudlebských písní je okouzlující. Vybírá i z ostatních regionů jižních nebo jihozápadních Čech. Občas kapela nahlédne i pod pokličku západočeského folklóru.

Muzika vystupuje při různých příležitostech spojených s výročními zvyky, ale také na výstavách, vernisážích, přehlídkách a festivalech, na vesnických nebo městských poutích a slavnostech. Samozřejmě si také zahraje ráda v malebných hospůdkách ať už pro své známé, kamarády a ostatní příznivce a nadšence folklóru nebo pro zájezdy zahraničních turistů, kteří přijedou obdivovat krásu nejen jižních Čech, ale také jižních Češek, které jsou v naší muzice hojně zastoupeny.

Venkovská dudácká muzika Bedrník kromě sólového účinkování také velmi úzce spolupracuje s tanečníky folklórního souboru Radost z Kamenného Újezdu u Českých Budějovic, který doprovází při jejich vystoupeních.