demo

Hrajeme v tradičním obsazení – dudy, housle, klarinet, viola, kontrabas, vozembouch. Protože pocházíme z Doudlebska, hrajeme především repertoár z této oblasti. Doudlebsko je národopisná oblast jižně od Českých Budějovic v okolí vesnice Doudleby, tam, kde se Českobudějovická kotlina začíná zvedat k vrcholkům Novohadských hor. Život zde byl poměrně těžký – nebyla tu úrodná půda jako na Veselských blatech, ani rybníky jako na Třeboňských blatech a tak se lidé živili povoznictvím – formanstvím. Muži odjížděli s koňmi vozit sůl a různé zboží z Rakous a Bavor, ženy zůstávaly doma a udržovaly grunt.

Přes všechnu tu dřinu, nebo právě proto, si tu lidé hodně zpívali, v písničkách se odráží zadumaná krása novohradského předhůří i furiantství formanů, kteří uměli peníze nejen vydělat, ale také utratit. Zcela svérázné jsou písničky z okolí Zlaté koruny, jak se tady říkávalo – z Kláštera. sou to písničky jakoby smutné, v mollové tónině. Lidem, kteří bydleli ve Zlaté koruně a okolí se tady říkalo Závodáci – byli na druhé straně řeky, za Vltavou. Snad právě temné vody Vltavy jsou příčinou té velké odlišnosti Závodáků, kteří jakoby ke kmeni Doudlebanů, jak tady říkáme “Důlebů”, ani nepatřili.

Doudlebsko sousedí na severu s Veselskými blaty, na východě s blaty Třeboňskými, na jihu pokračuje v rakouském Vitorazsku a na západě hraničí se šumavskými vrcholy. Kapela se při haraní neomezuje pouze na repertoár čistě doudlebský, pro písničky “chodíme” i k výše uvedeným sousedům, dokonce při našich folklórních toulkách zabloudíme třeba i na Domažlicko a k Plzni.